Regionalna i međunarodna saradnja

Lokalna i regionalna saradnja

Sindikalna organizacija samostalnog sindikata Narodne banke Srbije nije izolovana sindikalna organizacija okrenuta sama sebi. Naprotiv, ona predstavlja takav vid savremene sindikalne organizacije koja svoj rad i aktivnosti sprovodi kroz individualan rad i saradnju s drugim institucijama ili sindikalnim organizacijama, uz potpuno uvažavanje načela tripartizma u meri u kojoj je to kao sindikalnoj organizaciji moguće.

Treba imati u vidu da je Sindikalna organizacija samostalnog sindikata Narodne banke Srbije prilično mlada sindikalna organizacija, koja je s radom otpočela pre samo nekoliko meseci. Naime, ta činjenica je od značaja prilikom sagledavanja njene lokalne ili regionalne saradnje. Na lokalnom nivou, osnovni vid saradnje mogao bi se sagledati kroz saradnju i koordinirane aktivnosti sa Samostalnim sindikatom zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama „BOFOS“, kao i kroz saradnju sa sindikalnim organizacijama u drugim bankama i finansijskim organizacijama.

Saradnja sa sindikalnim organizacijama u drugim bankama i finansijskim organizacijama zasnovana je na razmeni informacija o načinu sindikalnog delovanja i iskustava u tim delovanjima. S druge strane, saradnja sa Samostalnim sindikatom zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama „BOFOS“ na zavidnom je nivou (pružanje logističke pomoći, razmena informacija, pojednostavljenje određenih postupaka pred organima uprave), a rezultirala je i izborom predsednice naše Sindikalne organizacije u predsedništvo Samostalnog sindikata. Istovremeno, saradnja je i omogućila da se predstavnici Sindikalne organizacije samostalnog sindikata Narodne banke Srbije, učestvovanjem na seminarima, uključe u rad i na regionalnom nivou.

Tako, na primer, upravo zahvaljujući saradnji sa Samostalnim sindikatom zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama „BOFOS“, našoj Sindikalnoj organizaciji pružena je prilika da učestvuje u radu na međunarodnom seminaru koji organizuje Evropski odbor svetske organizacije radnika (EO/WOW) i Evropski centar za radnička pitanja, uz podršku Evropske unije, koji će se ove godine održati u Beogradu na temu granskih kolektivnih ugovora i kolektivnih ugovora kod poslodavaca. O učešću na tom seminaru i sadržaju samog seminara, izlaganjima, stavovima i donetim zaključcima predstavnici naše Sindikalne organizacije podneće detaljan izveštaj, s kojim će ostali članovi moći da se upoznaju.