Sossnbs

Sindikalna organizacija samostalnog sindikata Narodna banka Srbije

ss-nbs-zin

Poštovani,

Dobro došli na zvaničnu web stranicu Sindikalne organizacije samostalnog sindikata u Narodnoj banci Srbije! U ovom uvodnom delu želim da vas ukratko upoznam s našom Sindikalnom organizacijom.

Ako se osvrnemo na poreklo reči sindikat, koja potiče od starogrčke reči „sundikos“ i označava zastupnika, advokata, branitelja, Sindikalna organizacija samostalnog sindikata Narodne banke Srbije upravo to želi da bude. Gledano iz pozicije Narodne banke Srbije, to su, svakako, višestruki načini delovanja kao što su: izborno učešće po demokratskim principima, uticaj na najviše rukovodstvo poslodavca, članove sindikata i sve druge zaposlene radi ostvarivanja određenih prava i zaštite i poboljšanja materijalnog, statusnog i drugog položaja zaposlenih kako bi se omogućilo pravično poslovanje i zaštitio položaj i interes svakog pojedinca.

_DSC6947 copyKoristeći naša ustavna i zakonska prava, slobodni smo, rekla bih i obavezni, da se udružimo radi zaštite i unapređenja svojih radnih, socijalnih, ekonomskih i drugih prava. Naše poimanje sindikalnog rada temelji se na poimanju čoveka, subjekta  u procesu rada. Radnik je glavni kreator u radnom procesu i sve ono što pokriva savremeno društvo rezultat je rada i delovanja generacija koje su nadograđivale i nadopunjavale jedna drugu.

Primarni zadatak sindikata je ne samo zaštita radničkih prava već i radničkog dostojanstva. Upravo iz toga proizlazi pravo na dostojnu, dostojanstvenu platu, dostojne uslove rada i dr.

Moto našeg sindikata je „Dela, a ne reči“ i zato će se posvećenost i rad mojih saradnika i mene u Sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata Narodne banke Srbije zasnivati na delima, po kojima verujem da ćemo biti prepoznatljivi.

Zašto je važno biti član sindikata? Članstvom se pojačava osećaj pripadnosti kolektivu, sredini i stiče određena vrsta samopouzdanja i sigurnosti. Dobija se bolja mogućnost za usavršavanje i stručno osposobljavanje, finansijska pomoć onima kojima je to u određenim trenucima neophodno i ono što je možda i najvažnije – zaštita prava zaposlenih i pružanje besplatne pravne pomoći.

Međutim, najvažniji razlog da budete član sindikata jeste da imate pravo da se vaš glas čuje na mestima gde je to neophodno i kada je neophodno, a to je uvek kada su vaša prava neopravdano činjenjima i nečinjenjima zapostavljena ili ugrožena.

Uspešnost našeg sindikata i sindikalnog delovanja biće utoliko veća ukoliko izbegnemo grešku koju čine mnogi sindikati koji pokušavaju da se bave uticajem na poslovnu i kadrovsku politiku. Međutim, borbom za sindikalna prava radnika nećemo pomoći samo unapređenju uslova rada i položaju naših radnika već ćemo na posredan način pomoći i rukovodstvu Narodne banke Srbije da bolje sagleda svoju internu socijalnu funkciju, unapredi interni socijalni dijalog sa zaposlenima i još više i bolje vodi računa o pravima i uslovima rada zaposlenih. To neminovno vodi ka većem zadovoljstvu svakog zaposlenog, a time i boljim poslovnim rezultatima Narodne banke Srbije kao značajne finansijske državne institucije.

_DSC6999Suština sindikalnog delovanja u drugim društvenim oblastima jeste u činjenici da pojedinac ne može mnogo sam da postigne, kao i da je snaga u brojnosti i jedinstvu. Zato je neophodno da se na ostvarenju naših zajedničkih ciljeva angažujemo svi i da svaki član postavljene ciljeve doživi kao svoje lične ciljeve i da se prema njima tako i odnosi. Jedino na taj način sindikalno delovanje neće ostati formalni okvir i priča, već naše suštinsko i konkretno delovanje za zaštitu prava zaposlenih.

Jedna od prvih aktivnosti koju smo, nakon konstituisanja, uradili odnosila se na dobijanje reprezentativnosti Sindikalne organizacije i sa zadovoljstvom mogu da kažem da je naš sindikat u septembru 2013. godine dobio rešenje o reprezentativnosti.

Vizija naše Sindikalne organizacije odnosi se na negovanje masovnosti članstva kroz, pre svega, održavanje obećanja definisanih u planovima, u kojima ciljeve određujemo osluškujući potrebe članstva.

U svom radu težićemo i savremenom, interaktivnom načinu komunikacije s članovima i onima koji će praćenjem našeg rada to i postati. S tim u vezi, s ponosom mogu da kažem da je ova veb-stranica prvi pokazatelj naše inovativnosti i težnje ka savremenom kanalu komunikacije, putem koga će Narodna banka Srbije, Samostalni sindikat, kao i drugi sindikati iz evropskih centralnih banaka, biti predstavljeni.

S poštovanjem,

Marija Bugarčić, predsednik

VAŠ SINDIKAT U NAŠOJ NARODNOJ BANCI SRBIJE!