Ključne Aktivnosti

SAMO ZA ČLANOVE NAŠE SINDIKALNE ORGANIZACIJE


  • Obezbeđen je, pod najpovoljnijim uslovima, ogrev za sve naše članove koji su iskazali potrebu za tim.
  • Obnovljena je saradnja s BOFOSOM, granskim sindikatom banaka i osiguravajućih društava.
  • Izabrana sam u Republički odbor Samostalnog sindikata, čime nam je omogućena brža i lakša komunikacija s predstavnicima sindikata iz centralnih banaka Evrope, koji u svojoj borbi za prava radnika imaju svoj kontinuitet i kredibilitet.
  • Omogućene su razne pogodnosti članovima: smanjenje školarine na Megatrend univerzitetu u iznosu od 40%, saradnja s više poliklinika i lečenje pod najpovoljnijim uslovima i drugi komercijalni poslovi.
  • Obilazak svih filijala, organizovanje izbora u njima i upoznavanje s problemima koleginica i kolega.
  • S ponosom mogu da kažem da smo inicirali promenu Pravilnika o radu, člana 97. i pitanje jubilarnih nagrada. Po našem predlogu, svi zaposleni koji primaju jubilarnu nagradu – nagradu će dobiti po prosečnoj bruto plati Narodne banke Srbije. Ovaj predlog je podržan i od kraja 2013. godine će oživeti.
  • Od kraja 2013. godine kontinuirano se vrši isplata solidarne pomoći i pomoći u slučaju bolesti.
  • Aktivno iznošenje sugestija u vezi s donošenjem novog Zakona o radu.
  • Pokrenuta je inicijativa za dodeljivanje jednokratne pomoći svim zaposlenima u Narodnoj banci Srbije, koju je, takođe, guverner usvojio.
  • Svi članovi su dobili kalendare za 2014. godinu, kao i novčana sredstva na ime novogodišnjih paketića za decu do deset godina u vrednosti od 2.000 dinara.

Jednom rečju, Sindikat se pokazao na delu ispunjavanjem planiranih aktivnosti za 2013, godinu u kojoj smo osnovani. Naši ciljevi su daleko veći i, zapravo, za Samostalni sindikat Narodne banke Srbije ne postoji linija cilja.

U 2014. godini takođe ćemo se voditi programom primarnih ciljeva. Pod tim programom mislim na one sindikalne aktivnosti koje su od vitalnog značaja za delovanje i rad sindikata i direktno utiču na članstvo našeg sindikata. Naime, od tih aktivnosti zavisiće sve odluke koje će se donositi i primenjivati kako na nivou Izvršnog i Nadzornog odbora, tako i na nivou sindikalnih odbora, grupa i sl.

Tu mislim na zaštitu prava radnika – zaposlenih Narodne banke Srbije, pripreme, pregovore i sprovođenje odluka u vezi s kolektivnim ugovorom, brigu o svakom pojedincu i osećaj pripadnosti, zaštitu najugroženijih, poboljšanje uslova rada u opštem i suštinskom smislu (uslovi za rad, radno vreme, sredstva zaštite, materijalni status radnika i dr.), zaštitu prava radnika invalida ili radnika s posebnim potrebama i dr.


_DSC7005