Novi samostalni sindikat u funkciji aktivnog ombudsmana

ИНТЕРВЈУ

НОВИ САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ У ФУНКЦИЈИ АКТИВНОГ ОМБУДСМАНА

– Садашњи чланови су веома свесни да ми не желимо и нећемо да постанемо комерцијална банка која ће кредитирати чланство или самостална трговинска радња у којој ће се под тзв. повољнијим условима куповати роба и услуге на рате – истиче Марија Бугарчић, председник Синдикалне организације синдиката Народне банке Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер. Уз разумевање свеопште социјално-економске ситуације у земљи, односно материјалног положаја наших чланова и других запослених у Народној банци Србије, овакав вид синдикалног деловања и рада не може и не сме бити приоритет.

У складу с тим, нови председник ове синдикалне организације објашњава да свако ко жели да постане члан стављајући секундарне циљеве на прво место и свако ко то ради искључиво ради остваривања синдикалних погодности, чини погрешан избор. Међутим, то свакако не значи да неће бити активности и на овом пољу деловања. Активности које се односе на синдикалне погодности биће потпуно рационалне, транспарентне и у складу са стварним потребама чланова.

– Желимо да организујемо спортске игре, догађаје који јачају тимски дух, путовања, едукативне и синдикалне посете. Све те активности су веома значајне, али су оне и даље за нас само секундарни циљеви – закључује Марија Бугарчић.

Како изгледа програм примарних циљева?

– Програм примарних циљева чине оне синдикалне активности које су од виталног значаја за деловање и рад синдиката и које директно утичу на чланство нашег синдиката. Од тих активности зависе све одлуке које ће се доносити и примењивати како на нивоу извршног и надзорног одбора, тако и на нивоу синдикалних одбора, група и сл. Неке од тих активности су измена Статута и унутрашњих општих аката синдикалне организације како би се омогућио ефикаснији рад, затим заштита права радника – запослених Народне банке Србије, припреме, преговори и спровођење одлука у вези с колективним уговором, брига о сваком појединцу и осећај припадности, заштита најугроженијих, побољшање услова рада у општем и суштинском смислу (услови за рад, радно време, средства заштите, материјални статус радника и др.), заштита права радника инвалида или радника с посебним потребама и др.

 

ЛИДЕРСТВО У СФЕРИ СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

– Још један од примарних циљева на коме ће се радити у 2014. години јесте лидерство у сфери синдикалних организација из области банкарства и финансијских институција. Мислим да није природно да Народна банка Србије буде лидер у банкарском сектору, а да истовремено њена највећа синдикална организација не буде кључни играч и фактор у одређеним удружењима и савезима. С тим у вези, на овом пољу биће значајних активности у наредном периоду. Реализација одређених хуманитарних акција чланства синдикалне организације и борба за очување и заштиту традиције Народне банке Србије и њеног културног наслеђа такође су значајне за наше будуће деловање.

Обраћајући се окупљенима на Изборној скупштини, гувернер Јоргованка Табаковић је оснивање новог синдиката оценила позитивним, пре свега као допринос у борби против монопола сваке врсте. Како оцењујете постојање више синдиката у оквиру једне институције и њихову сарадњу?

–        Поруку гувернера на одржаној скупштини схватили смо у смислу да ће свако и под истим условима добити једнаку шансу да представи своје идеје, циљеве и програме рада када је реч о положају и заштити радника, њиховим правима, затим питањима везаним за њихов материјални статус, као и о начинима реализације одређеног вида помоћи и социјалне заштите запослених. Такође, примљена је и порука да ће гувернер увек наћи времена да с легитимним представницима репрезентативних синдиката и синдикалних организација о тим питањима отворено разговара ради проналажења адекватних решења, без обзира на број таквих удружења у оквиру Народне банке Србије. Ја лично, али и целокупно чланство овакав став гувернера најискреније поздрављамо.

У погледу одређених питања у будућности сигурно ће доћи до сарадње с другим синдикатима, синдикалним организацијама и удружењима у оквиру Народне банке Србије, али истовремено напомињем да лидерску позицију преузима онај ко има најбројније чланство. Мислим да је то потпуно природан и исправан став са становишта легитимности и представљања у име већине. Уколико друга страна то не жели или не може да прихвати, онда не видим начин за неку квалитетну и дугорочну сарадњу. Наравно да подржавам постојање више синдикалних организација.

Масовност чланства синдикалне организације сматрате такође значајним питањем?

–     Да, јер није исто када седнете с послодавцем за преговарачки сто с подршком од 100 или од 1.000 запослених. То не значи да је број чланова пресудан, али за неке веома битне одлуке од општег значаја, нпр. одлуке за све запослене Народне банке Србије, број чланова може веома утицати на правилно и рационално одлучивање и поступање послодавца.

На чему тренутно радите?

–        У току је прибављање понуда ради остваривања техничке сарадње с трећим лицима како би се омогућило да нашим члановима обезбедимо неопходан огрев за предстојећу зимску сезону. Ту свакако спадају и све спортске активности синдиката, организовање различитих културно-уметничких садржаја, едукативних, туристичких и спортских путовања у земљи и иностранству, као и акције једнократне финансијске подршке за запослене и чланове њихове уже породице. Такође, почетком септембра спровели смо једну такву акцију под називом „Свеска за петице“, када смо свим члановима чија деца похађају основну школу дали финансијска средства. Такође, реализовали смо и акцију давања новчане помоћи члановима који имају четворо деце. Оно што бих желела посебно да истакнем јесте да нам у наредном периоду предстоји усвајање финансијског плана и буџета за 2014. годину, јер не треба заборавити да Синдикална организација синдиката Народне банке Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер уопште није била обухваћена планом за 2013. годину. Посебно сам поносна и задовољна на своје прве сараднике, односно колеге из извршног и надзорног одбора, генералног секретара и друге колеге које се баве техничким и административним пословима. Свако од њих је задужен за одређене послове у вези с реализацијом циљева. Сви они су преузели велики терет обавеза и одговорности како би један озбиљан и добро организован синдикат као што је наш добро функционисао и професионално обављао радне задатке, у складу са свим изазовима и проблемима с којима се свакодневно сусрећемо.

Запослене посебно интересује могућност кредитирања и позајмица?

–        Помоћ запосленима – члановима у смислу кредитирања и давања одређених финансијских средстава у виду позајмица може бити само уколико за такав вид активности постоје оправдане потребе, реалне околности и довољно финансијских средстава. Постоји једна, по мом мишљењу, помало бизарна ствар, а то је да су до сада синдикати, синдикалне организације или удружења интервенисали у виду финансијске помоћи за запослене искључиво у трагичним и несрећним случајевима (повреда на раду, изненада смрт запосленог или члана уже породице и сл.). Ми ћемо, као један вид погодности, за наше чланове сигурно давати подстицајна финансијска средства када, рецимо, ступе у брачну заједницу и сл.

Шта добија запослени учлањењем у ову синдикалну организацију?

–        Учлањење у ову синдикалну организацију никако не значи да су запослени лишени својих радних и других обавеза према послодавцу. Напротив, мислим да преузимају на себе обавезу али и одговорност да своје професионалне радне задатке обављају још боље, квалитетније и професионалније, јер никако не смеју да дозволе да због немара, нечињења или неизвршавања радних задатака и обавеза доведу у питање читав углед и рад Синдиката. Ми као легитимни и званични представници, али и целокупно наше чланство, у будућности ћемо се јасно оградити од таквих појединца и од нас они неће добити подршку.

С тим у вези, позивам све запослене Народне банке Србије, али и руководиоце свих нивоа, уколико сматрају да могу да допринесу квалитету и развоју Синдикалне организације синдиката Народне банке Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, уколико желе да буду хумани и спремни да помогну другом и сматрају да су солидарни и правични, нека нам се прикључе како би постали део једног великог тима, уз слоган „Заједно смо много јачи“. Учлањење било ког запосленог израз је слободне воље и сваки такав нови члан је код нас добродошао.

Како видите функцију синдиката и шта за Вас представља суштина синдикалног деловања?

–        Функција Синдикалне организације синдиката Народне банке Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер мора бити лидерског карактера, и то не само на локалном нивоу. Можда ће неко рећи да је овакав циљ сувише амбициозан и немогућ, али одговорно тврдим да је он веома достижан и остварив. Друго је питање када ће се створити услови за његову реализацију и када се то може реално очекивати. Такав циљ је од стратешког интереса не само за углед за ову синдикалну организацију већ првенствено за Народну банку Србије. Можда ће то успети да остваре неке друге будуће колеге, односно нове генерације руководства тих синдиката у оквиру Банке, али у овом тренутку, мени лично, као и свим члановима, сада је најважније да поставимо темеље за остваривање тог циља.

КОНСТРУКТИВНА И ПРОФЕСИОНАЛНА САРАДЊА С ПОСЛОДАВЦЕМ!

–        Што се тиче сарадње с послодавцем, очекујемо међусобно добру и коректну, али првенствено конструктивну и професионалну сарадњу. Искрено се надамо да се више никада неће поновити одређени догађаји из не тако давне прошлости када су радници били отпуштани из Народне банке Србије. Било је ту и драстичних примера – били су отпуштени дугогодишњи радници, труднице, самохране мајке и очеви, особе са инвалидитетом и сл. Синдикална организација синдиката Народне банке Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер биће искрен партнер, спреман на сваки договор и компромис, без обзира с којом се страном, представником других синдиката или послодавцем преговара ради проналажења најбољих решења.

Желела бих да похвалим одличну комуникацију и сарадњу с колегама и руководиоцима из организационе јединице у чијем су делокругу послови људских ресурса, као и с колегама и руководиоцима из организационе јединице у чијем су делокругу законодавно-правни послови.

Планови? Шта можемо да очекујемо у наредном периоду?

–        Радићемо на активностима у вези с репрезентативношћу, затим формално-правним и статусним изменама одређених аката који се тичу саме синдикалне организације. Ту свакако не треба заборавити планирање буџета за 2014, од чега зависи реализација разних активности Синдиката. Крајем године активираћемо посебан начин комуникације с нашим члановима и другим запосленима, али свакако и са широм јавности. Тај начин комуникације биће доступан свима 24 часа – 365 дана, па ће се и многе синдикалне активности одвијати у online режиму – реалном времену. С обзиром на сва осетљива питања која су везана за остваривање квалитетног начина ове комуникације, као и одобрења и сагласности који су потребни за остваривање овог пројекта, за сада је све само у почетној фази. Када се стекну сви формални и технички услови, примена новог канала комуникације може започети. Надам се од јануара 2014. године.

Свакако да очекујемо учлањење нових чланова – запослених и да коначно достигнемо жељени број од 1.000 запослених. Тиме бисмо као синдикална организација били веома задовољни. Посебан акценат у нашем деловању у наредном периоду биће да приближимо програм и циљеве младим колегама из свих стручних служби. Најбољи и најквалитетнији млади кадар нећемо имати само на списковима, већ ћемо такве чланове непосредно укључивати у будуће важне пројекте.

АНТРФИЛЕ 1:

–        Од срца желим срећан јубилеј и пуно успеха у даљем раду, али истовремено од вас очекујем да омогућите професионалну и квалитетну информисаност свих запослених Народне банке Србије, као и свих чланова синдиката, синдикалних организација и удружења у оквиру Народне банке Србије. Искрено се надам да ће „НБС инфо“ у сваком наредном броју омогућити добре текстове који се односе на синдикалне активности.

АНТРФИЛЕ 2:

Сама реч синдикат потиче од старогрчке речи sundikos кoja означава заступника, адвоката бранитеља – ми управо то желимо да будемо. Гледано из позиције Народне банке Србије, то су свакако вишеструки начини деловања као што су изборно учешће по демократским принципима, утицај на највише руководство послодавца, чланове синдиката и све друге запослене како би се остварила одређена права и заштита ради побољшања материјалног, статусног и другог положаја запослених и како би се омогућило правично пословање и штитио положај и интерес сваког појединца.

1389897482_pdf